Профили на дигитални умения за длъжност

Всеки профил на дигиталните умения/компетентности за конкретна длъжност/професия,  притежава следната структурата:

  • Oписание на длъжността/професията със съответните подраздели;
  • Общи дигитални умения/компетентности със съответните подраздели;
  • Специфични дигитални умения/компетентности със съответните подраздели.
Прочети още

Индикатори

100

Предприятия в 16 икономически сектора

520

Включени заети лица

80

Профили на дигитални умения за длъжност

16

Е-обучения