Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Мениджър, логистика [НКПД 13243001]
Производство на основни химични вещества
Мениджър, производство, основни химични вещества [НКПД 13217002]
Производство на основни химични вещества