Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Началник производство, преработка на плодове и зеленчуци [НКПД 13217005]
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
Ръководител/Мениджър качество [НКПД 24215023]
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
Технически сътрудник, координация на процеси при преработка на плодове и зеленчуци [НКПД 41102005]
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви [НКПД 31193039]
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
Управител, продажби и маркетинг [НКПД 12216002]
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия