Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Инженер, конструктор, производство на превозни средства [НКПД 21446042]
Производство на превозни средства, без автомобили
Инженер, производство, превозни средства [НКПД 21416001]
Производство на превозни средства, без автомобили
Организатор, производство [НКПД 31223002]
Производство на превозни средства, без автомобили
Отговорник, спомагателни дейности [НКПД 44193007]
Производство на превозни средства, без автомобили
Работник, сглобяване на детайли [НКПД 93290008]
Производство на превозни средства, без автомобили