Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Директор, предприятие, маслодобив и маслопроизводство [НКПД 11206006]
Производство на растителни и животински масла и мазнини
Началник производство, маслодобив и маслопроизводство [НКПД 13217005]
Производство на растителни и животински масла и мазнини
Ръководител, лаборатория в предприятие, маслодобив и маслопроизводство [НКПД 13215018]
Производство на растителни и животински масла и мазнини
Търговски директор [НКПД 12217001]
Производство на растителни и животински масла и мазнини
Финансов директор [НКПД 12117001]
Производство на растителни и животински масла и мазнини