Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Мениджър покупки/продажби, търговия на дребно [НКПД 12216003]
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Оператор, въвеждане на данни [НКПД 41321001]
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Продавач-консултант [НКПД 52232001]
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Специалист, доставки [НКПД 33233005]
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Управител, супермаркет [НКПД 14203005]
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети