Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Инженер производствено планиране, прогнозиране, развитие [НКПД 21416003]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Инженер-технолог, опаковане на продукция [НКПД 21416004]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Машинен оператор, изделия от хартия [НКПД 81432002]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Машинен оператор, производство на картонени изделия [НКПД 81432001]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Оператор, производство на хартия [НКПД 81712020]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Технолог целулоза, хартия и картон [НКПД 31163025]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Химик-аналитик [НКПД 21136002]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон