Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Директор, производство [НКПД 13215020]
Производство на други хранителни продукти
Енергетик [НКПД 31313031]
Производство на други хранителни продукти
Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост [НКПД 21496025]
Производство на други хранителни продукти
Мениджър, производство, други хранителни продукти [НКПД 13217002]
Производство на други хранителни продукти