Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Машинен оператор, дървообработване [НКПД 81722005]
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк
Машинен оператор, рязане на дървен материал [НКПД 81722008]
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк
Началник производство, дървообработване [НКПД 13217005]
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк
Началник, цех [НКПД 13215004]
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк
Ръководител/Началник/Мениджър отдел [НКПД 12196021]
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк