Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Маркетинг мениджър / Директор Маркетинг, спорт [НКПД 12216004]
Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих
Организатор, работа с клиенти [НКПД 33393020]
Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих
Спортен мениджър [НКПД 14316026]
Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих
Управител, спортни дейности [НКПД 14313016]
Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих
Фитнес инструктор [НКПД 34233004]
Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих