Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Ръководители в преработващата промишленост [НКПД 1321]
Производство на електрически съоръжения
Ръководители по управление на човешките ресурси [НКПД 1212]
Производство на електрически съоръжения