Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Инженер, химик [НКПД 21456001]
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Мениджър покупки/продажби, бои, лакове и подобни продукти [НКПД 12216003]
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Мениджър, производство, на бои, лакове и подобни продукти [НКПД 13217002]
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Ръководител, производствени технологии [НКПД 21417005]
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Технолог, химични процеси [НКПД 31163024]
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове