Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Експерт, логистика [НКПД 24216005]
Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети
Експерт, търговия [НКПД 24216006]
Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети
Мениджър, ключови клиенти [НКПД 24215025]
Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети
Началник, склад, търговия на едро [НКПД 43212021]
Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети
Специалист, маркетинг и реклама [НКПД 33393005]
Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети