Сектор - код 20.3 по КИД 2008

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове

„Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове“ (код 20.3 по КИД-2008) е един от шестте подсектора на сектор „Производство на химични продукти“. Той се характеризира с производството на бои, емайли и лакове, готови пигменти и багрила, помътняващи средства и оцветители, стъклени емайли, глазури и ангоби, грундове, китове, уплътняващи смеси, органични композитни разтворители и разредители, готови препарати за отстраняване на боя или лак, печатарско мастило и др.

Развитието на сектора до края на 2019 г. показва стабилни и постоянни тенденции на развитие.Не се наблюдават големи флуктуации при основните показатели, а периодичните спадове се компенсират бързо. Анализът на показателите не обхваща периода след началото на 2020 г., който включва ефектите породени от световната пандемия с Covid-19. Възможно е в резултатите от ограниченията, затворените предприятия по веригите на доставки да са осезаеми и да рефлектират върху развитието, фирмените политики и стратегии на предприятията, както и върху заетостта в сектора в краткосрочен, а и в дългосрочен план.