Сектор - код 16 по КИД 2008

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк

Дървообработването е строго специфичен сектор, зависещ изцяло от суровинната база. Тъй като наличието на суровина е водещо за създаването и развитието на дърводобивните и дървообработващите фирми, по-голямата част от тези предприятия са съсредоточени в Югозападна, Южна Централна България, както и Западни Родопи и Стара планина. В България дървообработването има сериозни традиции. През периода 1880-1945 г. се развива дървообработващата промишленост в Кричим, Белово, Бургас, Троян.

Важна роля имат и малките занаятчийници в района на Габрово, Велинград, Пещера. Според много източници след 1878 г. дървообработването започва стремглаво да се превръща в промишленост. В Белово през 1892 г. заработва първата фабрика за дъски и греди, по-късно в Бургас, Долна баня, Кричим, Троян, Свищов, Варна изцяло са построени нови дървообработващи фабрики.

Между 1920-1930 има бум на дървообработващите предприятия – откриват се нови такива във Варна, Русе, Враца, Казанлък, Габрово и Троян. Следващите 20 години започва засилено производство на фурнир и шперплат, като се откриват фабрики в София, Шумен, Кюстендил, Троян, Тетевен, Котел, Шумен, Благоевград (тогава Горна Джумая). В края на 40-те години с принудителното одържавяване са национализирани 1545 дървообработващи предприятия. След 1989-та година този бранш преминава до голяма степен в частни ръце. Много международно фирми отварят производства у нас и инвестират десетки и стотици милиони евро в развитието на този бранш. Значително нарастват и оборотите в бранша.

 След няколко трудни години в Европа след световната икономическа криза през 2007 г., възстановяването на производството на дървесина продължава през 2018 г. и 2019 г. с добри темпове. Търсенето през тези години е добро, а ценовите равнища - задоволителни. Фирмите в Западна Европа увеличиха инвестициите си.

Тази тенденция важи и за европейската икономика като цяло, но след началото на пандемията от Ковид-19 Европейският съюз е изправен пред много предизвикателства. Почти всички европейски държави бележат спад в брутния си вътрешен продукт за 2020 г. и трайно покачваща се инфлация в почти всички европейски страни, включително и България.