Сектор - код 30 по КИД 2008

Производство на превозни средства, без автомобили

Производство на превозни средства, без автомобили

Сектор „Производство на превозни средства, без автомобили“ в съответствие с класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) обхваща предприятия за строителство на плавателни съдове; производство на локомотиви, мотриси и вагони; производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели; производство на бойни бронирани транспортни машини; производство на мотоциклети и техните двигатели; производство на велосипеди и инвалидни колички и производство на други превозни средства, неквалифицирани другаде.

В сектора работят 75 фирми, като повече от половината от тях са разположени на територията на области София-град, Варна и Пловдив

Водещи дейности в бранша са производство на велосипеди и инвалидни колички (произвеждат 66% от произведената продукция в сектора) и производство на локомотиви, мотриси и вагони (произвеждат 24% от произведената продукция в сектора).

През 2019 г. оборотът на външните пазари на производството на превозни средства възлиза на около 236 млн. лв. На вътрешния пазар секторът е реализирал продукция за 200.5 млн. лв. В сектор "Производство на превозни средства, без автомобили" се произвежда 0.9% от обема на индустриалното производство в страната и се създава 0.5% от добавената стойност в индустрията. В бранша са заети 5.4 хил. души. Равнището на заплатите в сектора е около средното за страната. Делът на сектора във външната търговия е 1.2% от общия износ на промишлени стоки. Водещи страни, за които се осъществява износа са: Люксембург, Германия, Чехия, Турция, Полша. Франция и Италия