Профил на дигитални умения за длъжност в Сектор Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове [код 20.3 / КИД 2008]

Ръководител, производствени технологии [НКПД 21417005]