Профил на дигитални умения за длъжност в Сектор Производство на основни химични вещества [код 20.1 / КИД 2008]

Инженер, автоматизация на производството, химическа промишленост [НКПД 21446014]