Сектор - код 31 по КИД 2008

Производство на мебели

Производство на мебели

Мебелното производство в България е много силно развит и модернизиран отрасъл с дългогодишни традиции. Секторът е почти изцяло експортно ориентиран, като близо 90% от продукцията е предназначена за износ. За периода 2015г. – 2020г. износът нараства с 39%, като изпреварва драстично ръста на производството, който е 16%. Причините за това са няколко – традициите в мебелното производство в България, високото качество на местната дървесина, както и много високото качество на мебелната продукция.

За последните 10 години секторът се модернизира и роботизира, като по този начин производителността нарасна значително. Много голяма част от фирмите получиха финансиране по европейските програми за иновации и конкурентоспособност и по този начин финансираха закупуването на модерни машини от последно поколение, CNC центрове, инструменти, а също така разшириха производствените си бази и осигуриха собствена логистика. Високото качество на крайния продукт и компетентността на работещите в сектора води до много поръчки от чужди (предимно италиански) дизайнерски марки, които произвеждат моделите си у нас. В допълнение към това обзавеждането в магазините на някои от най-големите модни брандове по цял свят се прави в България.

Броят на предприятията, произвеждащи мебели в България за 2020 г. е общо 2369, като за сравнение преди 10 години те са били 2253, т.е. страната бележи ръст от малко над 5%. Анализът отчита и ръст при големите предприятия с над 250 души, който е в порядъка на 65% в сравнение с 2010 г. Нарастват и микро предприятията, като там бройката се увеличава с около 10% на десетгодишна база.