Икономически сектори

Профили на дигитални умения за длъжност

Главен Готвач [НКПД 34342001]
Ресторантьорство
Директор, предприятие, маслодобив и маслопроизводство [НКПД 11206006]
Производство на растителни и животински масла и мазнини
Директор, производство [НКПД 13215020]
Производство на други хранителни продукти
Експерт, логистика [НКПД 24216005]
Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети
Експерт, търговия [НКПД 24216006]
Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети
Енергетик [НКПД 31313031]
Производство на други хранителни продукти
Инженер производствено планиране, прогнозиране, развитие [НКПД 21416003]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Инженер, конструктор, производство на превозни средства [НКПД 21446042]
Производство на превозни средства, без автомобили
Инженер, производство, превозни средства [НКПД 21416001]
Производство на превозни средства, без автомобили
Инженер, химик [НКПД 21456001]
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Инженер-технолог, опаковане на продукция [НКПД 21416004]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост [НКПД 21496025]
Производство на други хранителни продукти
Маркетинг мениджър / Директор Маркетинг, спорт [НКПД 12216004]
Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих
Машинен оператор, дървообработване [НКПД 81722005]
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк
Машинен оператор, изделия от хартия [НКПД 81432002]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Машинен оператор, производство на картонени изделия [НКПД 81432001]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Машинен оператор, рязане на дървен материал [НКПД 81722008]
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк
Мениджър покупки/продажби, бои, лакове и подобни продукти [НКПД 12216003]
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Мениджър покупки/продажби, търговия на дребно [НКПД 12216003]
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Мениджър, ключови клиенти [НКПД 24215025]
Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети
Мениджър, логистика [НКПД 13243001]
Производство на основни химични вещества
Мениджър, производство, други хранителни продукти [НКПД 13217002]
Производство на други хранителни продукти
Мениджър, производство, на бои, лакове и подобни продукти [НКПД 13217002]
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Мениджър, производство, основни химични вещества [НКПД 13217002]
Производство на основни химични вещества
Началник производство, дървообработване [НКПД 13217005]
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк
Началник производство, маслодобив и маслопроизводство [НКПД 13217005]
Производство на растителни и животински масла и мазнини
Началник производство, преработка на плодове и зеленчуци [НКПД 13217005]
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
Началник, склад, търговия на едро [НКПД 43212021]
Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети
Началник, цех [НКПД 13215004]
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк
Оператор, въвеждане на данни [НКПД 41321001]
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Оператор, производство на хартия [НКПД 81712020]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Организатор, производство [НКПД 31223002]
Производство на превозни средства, без автомобили
Организатор, работа с клиенти [НКПД 33393020]
Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих
Отговорник, спомагателни дейности [НКПД 44193007]
Производство на превозни средства, без автомобили
Продавач-консултант [НКПД 52232001]
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Производител, мебели [НКПД 75221008]
Производство на мебели
Работник, сглобяване на детайли [НКПД 93290008]
Производство на превозни средства, без автомобили
Ръководител, лаборатория в предприятие, маслодобив и маслопроизводство [НКПД 13215018]
Производство на растителни и животински масла и мазнини
Ръководител, производствени технологии [НКПД 21417005]
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Ръководител/Мениджър качество [НКПД 24215023]
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
Ръководител/Началник/Мениджър отдел [НКПД 12196021]
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк
Ръководители в преработващата промишленост [НКПД 1321]
Производство на електрически съоръжения
Ръководители по управление на човешките ресурси [НКПД 1212]
Производство на електрически съоръжения
Сервитьор [НКПД 51312004]
Ресторантьорство
Специалист, доставки [НКПД 33233005]
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Специалист, маркетинг и реклама [НКПД 33393005]
Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети
Спортен мениджър [НКПД 14316026]
Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих
Техник, технолог на мляко и млечни изделия [НКПД 31193020]
Производство на мляко и млечни продукти
Технически сътрудник, координация на процеси при преработка на плодове и зеленчуци [НКПД 41102005]
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
Технолог целулоза, хартия и картон [НКПД 31163025]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви [НКПД 31193039]
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
Технолог, химични процеси [НКПД 31163024]
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Търговски директор [НКПД 12217001]
Производство на растителни и животински масла и мазнини
Управител, продажби и маркетинг [НКПД 12216002]
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
Управител, спортни дейности [НКПД 14313016]
Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих
Управител, супермаркет [НКПД 14203005]
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Финансов директор [НКПД 12117001]
Производство на растителни и животински масла и мазнини
Фитнес инструктор [НКПД 34233004]
Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих
Химик-аналитик [НКПД 21136002]
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон